O FIRMIE
 

Firma WIP Wycena i Projektowanie Nieruchomości s.c.
działa od 1995 roku. Prowadzona jest przez:

Magdalenę Jacobson-Ostrowską - architekta,
uprawnienia projektowe branży architektonicznej
bez ograniczeń nr 94/Sz/94

oraz:

Marka Ostrowskiego - rzeczoznawcę majątkowego,
uprawnienia zawodowe nr 1337,
zarządcę nieruchomości - licencja zawodowa nr 2882
oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami -
licencja zawodowa nr 8819

W ramach naszej działalności zajmujemy się
szeroko pojętą obsługą projektową inwestycji budowlanych,
a także wykonywaniem operatów szacunkowych
wyceny nieruchomości.