Budynek biurowy
przy ul. Firlika

lokalizacja: Szczecin
powierzchnia: 2100m²
inwestor:
Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp.z o.o.

zakres: projekt bud.-wykonawczy
autorzy:

Magdalena Jacobson-Ostrowska

Rafał Swalski