Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Policach

lokalizacja: Police
powierzchnia: 740m²
inwestor: PSOUU Police
zakres: projekt budowlany
autorzy:

Magdalena Jacobson-Ostrowska

Rafał Swalski