Lokal biurowy
przy ul.Wyzwolenia

lokalizacja: Szczecin
powierzchnia: ok.90m²
inwestor: prywatny
zakres: projekt budowlany
autorzy:

Magdalena Jacobson-Ostrowska

wnętrza: Mateusz Mateńko