Gabinet stomatologiczny
przy Królowej Korony Polskiej

lokalizacja: Szczecin
powierzchnia: ok.100m²
inwestor: prywatny
zakres: projekt budowlany
autorzy:

Magdalena Jacobson-Ostrowska

wnętrza: Mateusz Mateńko