Budynek biurowy
przy ul.Mazowieckiej

lokalizacja: Szczecin
powierzchnia: 1080m²
inwestor: prywatny
zakres: projekt budowlany
autorzy:

Magdalena Jacobson-Ostrowska

wnętrza:
Piotr Fiałkowski