ZAKRES USŁUG:

Przedprojektowe:
- pomoc w wyszukaniu odpowiedniej lokalizacji dla inwestycji
- sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
- doradztwo techniczne i formalno-administracyjne

Projektowe:

- analizy architektoniczne
- opracowanie wniosków o decyzje o warunkach zabudowy
- opracowanie projektów koncepcyjnych
- opracowania wielobranżowych projektów budowlanych oraz wykonawczych dla:

   • budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
   • obiektów użyteczności publicznej
   • obiektów przemysłowych
   • przychodni i indywidualnych gabinetów lekarskich

- uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień
- sprawowanie nadzorów autorskich

oraz:
- opracowywanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania
  zaświadczeń samodzielności lokali mieszkalnych i usługowych
- adaptacje projektów typowych

Wycena nieruchomości:
dla potrzeb zabezpieczenia kredytów, dla celów podatkowych
(np.podatku od darowizn i spadków), określenia wartości
początkowych środków trwałych oraz sprzedaży:

- działek budowlanych oraz rolnych
- działek rekreacyjnych
- działek komercyjnych, przemysłowych, usługowych
- lokali mieszkalnych i usługowych
- ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  służebności gruntowych i osobistych, służebności przesyłu)
- działek zabudowanych obiektami zabytkowymi
- nakładów poniesionych na nieruchomości

Z kim współpracujemy:

Architekci
Architekci wnętrz
Konstruktorzy
Projektanci instalacji sanitarnych
Projektanci instalacji elektrycznych
Projektanci dróg i mostów
Projektanci zieleni
Geolodzy
Geodeci
Kosztorysanci